جستجو یک متن در یک آرایه سی شارپ #C

کد با پلتفرم بوی - کد سی شارپ
کد با پلتفرم بوی – کد سی شارپ

روش اول جستجو یک متن در یک آرایه

می خواهیم با استفاده از یک نمونه قطعه کد زیر یک رشته string را در یک آرایه جستجو کنیم که آیا شامل کلمه مدنظر ما می شود یا خیر :

فرض کنید چنین چیزی مد نظر ما باشد :

string stringToCheck = "text1text2text3";

string[] stringArray = { "text1", "someothertext", etc... };

if(stringToCheck.contains stringArray) //one of the items?
{

}

حال می توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید . لازم به ذکر است که قطعه کد زیر با استفاده از روش کتابخانه LINQ نوشته شده که بسیار کارآمدتر و بهینه شده می باشد .

پلتفرم بوی اجرا شدن خروجی صحیح قطعه کد زیر را تایید می کند

قطعه کدی که در زیر مشاهده می کنید توسط برنامه کامپایلر به جهت تست آزمایش شده و خروجی صحیح مدنظر را بدست آورد.

string stringToCheck = "text1";
string[] stringArray = { "text1", "testtest", "test1test2", "test2text1" };
foreach (string x in stringArray)
{
  if (stringToCheck.Contains(x))
  {
    // Process...
  }
}

روش دوم جستجو یک متن در یک آرایه

همچنین راه حل بهتری نیز مانند قطعه کد زیر موجود است .

string[] nonSupportedExt = { ".3gp", ".avi", ".opus", ".wma", ".wav", ".m4a", ".ac3", ".aac", ".aiff" };    
bool valid = Array.Exists(nonSupportedExt,E => E == ".Aac".ToLower());

روش سوم جستجو یک متن در یک آرایه

قطعه کدهای بالا را بررسی کنید اما اگر حساسیت حروف بزرگ و کوچک هم برای شما اهمیت داشته باشد می توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید :

در این  قطعه کد از کتابخانه LINQ استفاده شده است .

using System.Linq;
string stringToCheck = "text1text2text3";
string[] stringArray = { "text1", "someothertext"};

if(stringArray.Any(a=> String.Equals(a, stringToCheck, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)) )
{ 
  //contains
}

if (stringArray.Any(w=> w.IndexOf(stringToCheck, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)>=0))
{
  //contains
}

روش چهارم جستجو یک متن در یک آرایه

شما می توانید متدهای string.ContainsAny () و string.ContainsAll () خود را تعریف کنید. به عنوان مثال قطعه کد زیر که امکان مقایسه بدون حساسیت به کوچک و غیره را هم فراهم می کند.

public static class Extensions
{
  public static bool Contains(this string source, string value, StringComparison comp)
  {
    return source.IndexOf(value, comp) > -1;
  }

  public static bool ContainsAny(this string source, IEnumerable<string> values, StringComparison comp = StringComparison.CurrentCulture)
  {
    return values.Any(value => source.Contains(value, comp));
  }

  public static bool ContainsAll(this string source, IEnumerable<string> values, StringComparison comp = StringComparison.CurrentCulture)
  {
    return values.All(value => source.Contains(value, comp));
  }
}

برای تست آن از موارد زیر استفاده کنید :

public static void TestExtensions()
 {
   string[] searchTerms = { "FOO", "BAR" };
   string[] documents = {
     "Hello foo bar",
     "Hello foo",
     "Hello"
   };

   foreach (var document in documents)
   {
     Console.WriteLine("Testing: {0}", document);
     Console.WriteLine("ContainsAny: {0}", document.ContainsAny(searchTerms, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
     Console.WriteLine("ContainsAll: {0}", document.ContainsAll(searchTerms, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
     Console.WriteLine();
   }
 }

استفاده از روش بدون حلقه جهت جستجو در آرایه

قطعه کد زیر نیاز به تکمیل شدن دارد !

string stringToCheck = "text1";
List<string> stringList = new List<string>() { "text1", "someothertext", "etc.." };
if (stringList.Exists(o => stringToCheck.Contains(o)))
{
///
}

استفاده از روش های تک خطی ( تست کنید )

int result = Array.BinarySearch(list.ToArray(), typedString, StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
string strName = "vernie";
string[] strNamesArray = { "roger", "vernie", "joel" };

if (strNamesArray.Any(x => x == strName))
{
  // do some action here if true...
}
stringArray.Any(s => stringToCheck.IndexOf(s, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) > -1)
if(stringArray1.Any(stringArray2.Contains))
if(stringArray1.All(stringArray2.Contains))

قطعه کد اجرایی بدون نیاز به استفاده از کتابخانه LINQ 

if (Array.IndexOf(array, Value) >= 0)
{
  //Your stuff goes here
}

لازم است بدانید برای کار با Text همیشه استفاده از کتابخانه Linq سریعترین و جمع و جورترین روش برای انجام این کار است. ما پیشنهاد می کنیم برای دریافت اطلاعات بیشتر این کتابخانه از این لینک استفاده کنید .

var arrayA = new[] {"element1", "element2"};
var arrayB = new[] {"element2", "element3"};
if (arrayB.Any(arrayA.Contains)) return true;

کدهای بیشتر - سی شارپ

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

بله
نه اصلا
از اینکه بازخورد خود را در اختیار ما گذاشته اید متشکریم. تا بعد 🙂

1 دیدگاه برای “جستجو یک متن در یک آرایه سی شارپ #C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *