ساخت یک لیست ترکیبی منحصربه فرد در سی شارپ #C

کد با پلتفرم بوی - کد سی شارپ
کد با پلتفرم بوی – کد سی شارپ

روش اول

برای ساخت یک لیست بلند یا با طول مشخص شده به طوری که تعدادی کاراکتر یا کلمه دریافت کند و لیستی بدون تکرار و کاملا منحصر به فرد تولید کند می توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید :

پلتفرم بوی اجرا شدن خروجی صحیح قطعه کد زیر را تایید می کند

قطعه کدی که در زیر مشاهده می کنید توسط برنامه کامپایلر به جهت تست آزمایش شده و خروجی صحیح مدنظر را بدست آورد.

public static IEnumerable<IEnumerable<T>> Permute<T>(IEnumerable<T> list, int count)
{
  if (count == 0)
  {
    yield return new T[0];
  }
  else
  {
    int startingElementIndex = 0;
    foreach (T startingElement in list)
    {
      IEnumerable<T> remainingItems = AllExcept(list, startingElementIndex);

      foreach (IEnumerable<T> permutationOfRemainder in Permute(remainingItems, count - 1))
      {
        yield return Concat<T>(
          new T[] { startingElement },
          permutationOfRemainder);
      }
      startingElementIndex += 1;
    }
  }
}

// Enumerates over contents of both lists.
public static IEnumerable<T> Concat<T>(IEnumerable<T> a, IEnumerable<T> b)
{
  foreach (T item in a) { yield return item; }
  foreach (T item in b) { yield return item; }
}

// Enumerates over all items in the input, skipping over the item
// with the specified offset.
public static IEnumerable<T> AllExcept<T>(IEnumerable<T> input, int indexToSkip)
{
  int index = 0;
  foreach (T item in input)
  {
    if (index != indexToSkip) yield return item;
    index += 1;
  }
}
IEnumerable<T> remainingItems = list.Skip(startingElementIndex + 1);

روش دوم

می توانید از قطعه کد زیر و خروجی بدست آمده آن استفاده کنید :

void Main()
{
  var list = new List<string> { "a", "b", "c", "d", "e" };
  var result = GetPermutations(list, 3);
}

IEnumerable<IEnumerable<T>> GetPermutations<T>(IEnumerable<T> items, int count)
{
  int i = 0;
  foreach(var item in items)
  {
    if(count == 1)
      yield return new T[] { item };
    else
    {
      foreach(var result in GetPermutations(items.Skip(i + 1), count - 1))
        yield return new T[] { item }.Concat(result);
    }

    ++i;
  }
}
a, b
a, c
a, d
a, e
b, c
b, d
b, e
c, d
c, e
d, e

در صورتی که 3 کاراکتر وارد کرده باشید خروجی به صورت زیر خواهد بود :

a, b, c
a, b, d
a, b, e
a, c, d
a, c, e
a, d, e
b, c, d
b, c, e
b, d, e 
c, d, e

کدهای بیشتر - سی شارپ

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

بله
نه اصلا
از اینکه بازخورد خود را در اختیار ما گذاشته اید متشکریم. تا بعد 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *