۵۵ دقیقه موسیقی برای

انگیزه یابی !

موسیقی برای انگیزه یابی

گاهی در زندگی ، هر کسی ممکن است از راه رسیدن به هدف خود بی انگیزه شود و با هر صحبت یا نصیحت و پند و ارز هم راه به جایی نبرد.بی انگیزه بودن ممکن است موقتی باشد و با یک جرقه ، یک اتفاق یا یک جمله بازگردد. قطعا با وجود اینکه می دانید راه حل نهایی اقدام کردن عملی شماست ، تا زمانی که دچار آن شده باشید باید یک مدتی را سپری کنید.مدت زمانی که هرکسی در زندگی خود بی انگیزه می شود متفاوت است و ممکن است بارها اتفاق بیافتد. ممکن است یک روز کامل بی انگیزه شوید یا چند ساعت یا چند ماه ! این موضوع کاملا بستگی به خود شما دارد و تا چه میزان طول خواهید کشید هم همینطور .

۵۵ دقیقه موسیقی مناسب برای انگیزه یابی و انگیزه بخشی

موسیقی های بیشتر

موسیقی های بیشتر برای دیگر لحظات شما مثل موسیقی برای پیاده روی ، ورزش ، باشگاه ،مطالعه ، ریاضی ، انگیزه یابی ، استراحت ، خوابیدن ، برنامه نویسی ، نقاشی ، استحمام و ….

موسیقی های بیشتری مانده ….

موسیقی و صداهای بیشتری برای گوش دادن مانده . پلتی موسیقی بی وقفه ساعت های صداهای طبیعی و موسیقی برای دیگر لحظات شما آماده کرده است. برای بازگشت به آرشیو موسیقی و صداهای بی وقفه از طریق دکمه زیر اقدام کنید.

موسیقی های بیشتر

موسیقی برای انگیزه یابی را بین دوستانتان در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید