نقشه سازی با ایموجی

با اموجی ها نقشه جدید بسازید !

ابزار نقشه ساز پلتفرم بوی به شما این امکان را می دهد تا با استفاده از ایموجی هایی که در صفحه کلید تلفن همراهتان وجود دارد بتوانید یک نقشه از محله یا شهرتان بسازید.اگر دقت کرده باشید در لیست ایموجی ها شکلک هایی شامل خانه 🏡، آپارتمان 🏬 ، انواع وسایل نقلیه 🚚🚒🚑 ، هواپیما 🛬، چراغ راهنمایی رانندگی🚦 ، درخت 🌲، گل و گیاه 🌻🌼 ، عابر 👩🏼‍🤝‍🧑🏾 و صدها شی مختلف وجود دارند.

شاید در اکثر مواقع این ایموجی ها قابل استفاده در هنگام چت کردن نباشند و یا حتی فرصت پیدا کردن آنها را نداشته باشید اما می توان استفاده های دیگری از آنها کرد . در این ابزار ما توجهمان به شکلک هایی بود که با قرارگیری در کنار هم می توانند سازنده یک نقشه یا طرح از محله ، خیابان یا قسمتی از شهر و یا روستا باشند. به همین دلیل ابزار نقشه ساز با ایموجی پلتفرم بوی را طراحی کردیم.

نکته : این ابزار تنها روی تبلت و کامپیوتر اجرا می شود.

تصویر نمونه نقشه ساخته شده

این ابزار را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید