پلتی معکب روبیک !

بازی فکری معکب جادویی یا همان معکب روبیک !

معکب روبیک یک جورچین یا پازل است که با دست باید آن را در جهات مختلف برای حل شدن سطر و ستون های هم رنگ حرکت داد. این پازل توسط آرنو روبیک اختراع شد و سپس به مرور به یکی از پرفروشترین بازی های فکری در دنیا تبدیل شد.

چگونه بازی کنیم ؟

🎲 بازی هیچ قانون خاصی ندارد چرا که حرکت ها بسیار محدود هستند و تنها باید در هر بار یک سطر یا ستون را حرکت دهید. اگر یکبار بازی را شروع کنید متوجه سختی آن خواهید شد . به همین خاطر حتما روش ها و فرمول های حل آن را با دقت بخوانید ، چرا که در غیر این صورت شما با ۴۳ تریلیون حرکت مواجه خواهید شد!

🏆 زمانی پازل حل خواهد شد که تمام رنگ ها در سر جای درست خود قرار بگیرند. این قرارگیری باید برای هر رنگ کل ۹ رنگ یک سمت یکسان باشد.

برای کاربران موبایل

کاربران موبایل می توانند از طریق دکمه زیر معکب روبیک را به صورت تمام صفحه بازی کنند.

مکعب روبیک تمام صفحه

روش حل کردن

این ابزار را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید