بایگانی برچسب: گیک و نرد

گیک یا گیکس ها چه کسانی هستند و فرقشان با نرد چیست ؟

گیک یا گیکس را به چه افرادی می گویند و اینگونه افراد چه کارهایی را

4 دیدگاه