بایگانی برچسب: System tray سی شارپ

کوچک کردن برنامه در System tray نوار وظیفه سی شارپ #C

چگونه می توانیم برنامه خود را در System tray (نوار وظیفه) کوچک کنیم ؟ و