دستیار پلتفرم بوی /~x!

دستیار کامل برای شما!

پلتفرم بوی Assistant یک نرم‌افزار دستیار مجازی است که توسط پلتفرم بوی توسعه یافته و عمدتاً در دستگاه‌های تلفن همراه و کامپیوترهای شخصی در دسترس است.

در گوگل چیزی جستجو کنید

Result

Result

مجموعه محصولات مهم و ضروری گوگل

نقشه

نوت

جستجو

جستجو

یوتیوب

ترجمه

اخبار

میت

Result

Result


Result