بایگانی دسته‌ی: تصویر برگزیده

تصویر فشفشه ها

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۲۷ ۱۸:۰۰:۴۷ گرفته شده است.  

تصویر درختچه واشنگتونیا

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۰۹-۱۴ ۱۸:۵۴:۱۵ گرفته شده است.یک درختچه واشنگتونیا را نشان

تصویر یک جفت کفش قدیمی

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۰۹-۱۴ ۱۸:۵۴:۱۵ گرفته شده است.تصویر یک جفت کفش بسیار

تصویر درخشش سنگ ها

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۰۷-۲۷ ۱۸:۴۶:۱۹ گرفته شده است.تصویر سنگ ریزه های سفت

تصویر چارلی چاپلین ؟

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۰۴-۲۶ ۱۲:۰۵:۴۷ گرفته شده است.تصویر به نظر چارلی چاپلین

تصویر دو خواهر سیاه پوش

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۰۶-۱۷ ۱۷:۲۴:۱۹ گرفته شده است.تصویر دو خواهریست که لباس

تصویر عروسکی پشت شیشه ویترین

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۰۲-۲۸ ۱۷:۲۲:۲۹ گرفته شده است.تصویر یک عروسک را در

تصویر فنجان شعله ور شده

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۰۲-۱۸ ۲۱:۲۳:۰۰ گرفته شده است.این تصویر یک فنجان سفید

تصویر مردی با گل های زرد در دست

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۰۲-۱۳ ۱۱:۲۷:۵۰ گرفته شده است.تصویر مردی را با یک

تصویر قطره ای در حال بارش

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۰۲-۱۵ ۲۲:۱۱:۲۷ گرفته شده است.تصویر قطره ای در حال

تصویر قایقی غرق شده و فرسوده

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۰۲-۱۲ ۱۵:۱۴:۱۶ گرفته شده است.قایقی قدیمی را نشان می

تصویر سلفی چهار نفره روی پل

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۰۲-۱۱ ۱۶:۰۸:۳۳ گرفته شده است.تصویر ۴ نفر را در