بایگانی دسته‌ی: تصویر برگزیده

تصویر فشفشه ها

توضیح : این عکس در تاریخ 2022-12-27 18:00:47 گرفته شده است.  

تصویر درختچه واشنگتونیا

توضیح : این عکس در تاریخ 2022-09-14 18:54:15 گرفته شده است.یک درختچه واشنگتونیا را نشان

تصویر یک جفت کفش قدیمی

توضیح : این عکس در تاریخ 2022-09-14 18:54:15 گرفته شده است.تصویر یک جفت کفش بسیار

تصویر درخشش سنگ ها

توضیح : این عکس در تاریخ 2022-07-27 18:46:19 گرفته شده است.تصویر سنگ ریزه های سفت

تصویر چارلی چاپلین ؟

توضیح : این عکس در تاریخ 2022-04-26 12:05:47 گرفته شده است.تصویر به نظر چارلی چاپلین

تصویر دو خواهر سیاه پوش

توضیح : این عکس در تاریخ 2022-06-17 17:24:19 گرفته شده است.تصویر دو خواهریست که لباس

تصویر عروسکی پشت شیشه ویترین

توضیح : این عکس در تاریخ 2022-02-28 17:22:29 گرفته شده است.تصویر یک عروسک را در

تصویر فنجان شعله ور شده

توضیح : این عکس در تاریخ 2022-02-18 21:23:00 گرفته شده است.این تصویر یک فنجان سفید

تصویر مردی با گل های زرد در دست

توضیح : این عکس در تاریخ 2022-02-13 11:27:50 گرفته شده است.تصویر مردی را با یک

تصویر قطره ای در حال بارش

توضیح : این عکس در تاریخ 2022-02-15 22:11:27 گرفته شده است.تصویر قطره ای در حال

تصویر قایقی غرق شده و فرسوده

توضیح : این عکس در تاریخ 2022-02-12 15:14:16 گرفته شده است.قایقی قدیمی را نشان می

تصویر سلفی چهار نفره روی پل

توضیح : این عکس در تاریخ 2022-02-11 16:08:33 گرفته شده است.تصویر 4 نفر را در