جزء کاربران افسانه ای پلتفرم بوی شوید !

به جای خرید تکی به کل فروشگاه ما دسترسی داشته باشید !

 1. دسترسی به کل نرم افزارهای فروشگاه
 2. فقط از یک لایسنس استفاده می کند
 3. نیازی به تسویه یا پرداختی مجدد ندارد
 4. تا 100 بار می تواند نرم افزارها را فعال کند
ارتقا به کاربر مَستر
قیمت
1999 هزارتومان
یکساله
 1. دسترسی به کل نرم افزارهای فروشگاه
 2. فقط از یک لایسنس استفاده می کند
 3. نیازی به تسویه یا پرداختی مجدد ندارد
 4. تا 50 بار می تواند نرم افزارها را فعال کند
ارتقا به کاربر اقتصادی
قیمت
1299 هزارتومان
یکساله
 1. دسترسی به کل نرم افزارهای فروشگاه
 2. فقط از یک لایسنس استفاده می کند
 3. نیازی به تسویه یا پرداختی مجدد ندارد
 4. تا 20 بار می تواند نرم افزارها را فعال کند
ارتقا به کاربر حرفه ای (پرفروش)
قیمت
999 هزارتومان
یکساله
 • کاربر معمولی به کل فروشگاه دسترسی دارد
 • برای خرید هر محصول باید هزینه آن را کامل بپردازد
 • برای هر نرم افزار از یک لایسنس مجزا استفاده می کند
 • برای هر محصول باید فرم تسویه حساب پر کند
ارتقا به کاربر معمولی
قیمت
0 تومان
برای همیشه !

 

کاربران افسانه ای پلتفرم بوی

PLATFORMBOY LEGEND USERS

کاربران افسانه ای پلتفرم بوی کسانی هستند که به جای خرید یک محصول به تمام محصولات نرم افزارهای فروشگاه پلتفرم بوی دسترسی دارند.این کابران به جای خرید و پرداخت هزینه نرم افزار مورد نیازشان، سطح کاربریشان را ارتقا می دهند. با ارتقا سطح کاربری دیگری نیازی به پرداخت مبلغ نرم افزار برای دسترسی به کد لایسنس را ندارند.

کاربران حرفه ای می توانند با یک لایسنس هر کدام از نرم افزارهای سایت را برای خودشان و یا در صورت نیاز آن را روی هر تعداد کامپیوتری که می خواهند فعال کنند.

هر زمان که برنامه جدیدی منتشر شده باشد در صورتی که از سطح ارتقا کاربر زمان مانده باشد می تواند آن را فعالسازی کرده و استفاده کند.