بررسی آیتم های پلتفرم بوی

 

نوار زیر لوگو

 

دره فناوری دیجیتال فارسی

 

تگ سمت راست

 

تگ سمت چپ

 

پلتفرم بوی به انگلیسی

 

 

موس کامپیوتر به همراه تگ مشکی