بایگانی برچسب: تصویر سلفی چهار نفره

تصویر سلفی چهار نفره روی پل

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۰۲-۱۱ ۱۶:۰۸:۳۳ گرفته شده است.تصویر ۴ نفر را در