بایگانی برچسب: تصویر فنجان شعله ور شده

تصویر فنجان شعله ور شده

توضیح : این عکس در تاریخ ۲۰۲۲-۰۲-۱۸ ۲۱:۲۳:۰۰ گرفته شده است.این تصویر یک فنجان سفید