بایگانی برچسب: تفاضل روزهای مانده دو تاریخ سی شارپ

تفاضل روزهای مانده دو تاریخ در سی شارپ #C

روش اول چگونه می توانم کل روزها را به صورت int بین دو تاریخ DateTime.Now