اکنون چه کار خواهیم کرد 

با ما در ارتباط باشید

هزینه های مالی دریافت شده چه می شوند ؟

وب سایت پلتفرم بوی کلیه حمایت های مالی را در یک حساب جداگانه قرار می دهد و در اولین روز از ماه جدید هزینه شما و دیگر کسانی که از ما حمایت کرده اند محاسبه می شود . ما پروژه های زیادی در دست کار داریم که ابتدا با هم فکری دوستان اولویت مبالغ مالی را برای پروژه هایی در نظر می گیریم که بیشترین نیاز را دارند .

معمولا پروژه هایی که اجرایی شده اند با مبالغ کمتر هم قابل پیگیری هستند اما سایر پروژه هایی که در دسترس مشتری قرار گرفته و یا آپدیت مهمی نیاز داشته باشند را باید به سرعت رفع و رجوع کنیم . 

پلن گذاری برای آینده

ممکن است در بازه ای به ما کمک مالی کرده باشید که فعلا به آن نیازی نداشته باشیم . این پول در اولین روز از ماه آینده در صورتی که مبلغ قابل توجهی بوده باشد یک جلسه کلی برای اختصاص دادن به این مبلغ در نظر گرفته می شود . چنانچه همه ی پروژه ها بر اساس بودجه شخصی وب سایت پلتفرم بوی کفایت کنند ، حمایت هالی مالی این ماه را برای پلن های آینده در نظر می گیریم .

البته تمام این صحبت ها توسط اعضای تیم بررسی و رای گیری خواهد شد و در صورت توافق اکثریت هزینه های مالیی که فعلا به آنها نیاز نداریم را برای برنامه های آینده در نظر می گیریم.