نمایش منو روی یک دکمه در سی شارپ #C

کد با پلتفرم بوی - کد سی شارپ
کد با پلتفرم بوی – کد سی شارپ

برای نمایش یک منو روی یک دکمه از قطعه کد زیر استفاده کنید . در هنگام اجرا روی دکمه راست کلیک کرده تا منوی ساخته شده برای شما نمایان شود .

پلتفرم بوی اجرا شدن خروجی صحیح قطعه کد زیر را تایید می کند

قطعه کدی که در زیر مشاهده می کنید توسط برنامه کامپایلر به جهت تست آزمایش شده و خروجی صحیح مدنظر را بدست آورد.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) {
 contextMenuStrip1.Show(button1, new Point(0, button1.Height));
}

یا می توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید :

private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Button btnSender = (Button)sender;
  Point ptLowerLeft = new Point(0, btnSender.Height);
  ptLowerLeft = btnSender.PointToScreen(ptLowerLeft);      
  ctMenuStrip.Show(ptLowerLeft);
}

می توانید توسط قطعه کد زیر منوی جدیدی ایجاد کرده و آن را نمایش دهید . کد زیر در حین اجرای برنامه ایجاد می شود .

ContextMenuStrip contextMenuStrip1 = new ContextMenuStrip();

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      contextMenuStrip1.Items.Clear();
      contextMenuStrip1.Items.Add("item1");
      contextMenuStrip1.Items.Add("item2");

      contextMenuStrip1.Show(button1, new Point(0, button1.Height));
    }

    private void contextMenuStrip1_ItemClicked(object sender, ToolStripItemClickedEventArgs e)
    {
      if (e.ClickedItem.Text == "item1")
      {
        MessageBox.Show(e.ClickedItem.Text);
      }
    }

کدهای بیشتر - سی شارپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *