فرم بدون نوار در سی شارپ #C

کد با پلتفرم بوی - کد سی شارپ
کد با پلتفرم بوی – کد سی شارپ

روش اول فرم بدون نوار

برای داشتن یک فرم بدون نوار یا بدنه اصلی Winform می توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید :

پلتفرم بوی اجرا شدن خروجی صحیح قطعه کد زیر را تایید می کند

قطعه کدی که در زیر مشاهده می کنید توسط برنامه کامپایلر به جهت تست آزمایش شده و خروجی صحیح مدنظر را بدست آورد.

form.Text = string.Empty;
form.ControlBox = false;
form.FormBorderStyle = FormBorderStyle.SizableToolWindow;

یرای درست کردن اندازه فرم باید از FormBorderStyle.SizableToolWindow استفاده کنید ، اما می توانید WndProc فرم را نادیده بگیرید. (WndProc که برای تغییر اندازه گیری مکان نماها استفاده می شوند)

روش دوم فرم بدون نوار

protected override void WndProc(ref Message message)
{
  const int WM_NCHITTEST = 0x0084;

  if (message.Msg == WM_NCHITTEST)
    return;

  base.WndProc(ref message);
}

در پاسخی که برای این مورد ذکر شده در نمونه بهینه شده ای از قطعه کد زیر می توان استفاده کرد .

protected override void WndProc(ref Message message)
{
  const int WM_NCHITTEST = 0x0084;
  const int HTCLIENT = 0x01;

  if (message.Msg == WM_NCHITTEST)
  {
    message.Result = new IntPtr(HTCLIENT);
    return;
  }

  base.WndProc(ref message);
}

کدهای بیشتر - سی شارپ

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

بله
نه اصلا
از اینکه بازخورد خود را در اختیار ما گذاشته اید متشکریم. تا بعد 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *