نمایش منو با راست کلیک کردن در سی شارپ #C

کد با پلتفرم بوی - کد سی شارپ
کد با پلتفرم بوی – کد سی شارپ

فرض کنید می خواهیم یک DataGridView را گسترش دهیم و به آن یک ContextMenu اضافه کنم که ستونهایی را که در این بند قابل مشاهده هستند انتخاب کند. ContextMenu جدید با کلیک راست سر صفحه ستون نمایش داده می شود.

این اطلاعات پایه را برای شروع کار در نظر بگیرید : ( این قطعه کد موردنظر ما نیست )

public partial class Form1 : Form
{
  DataGridView dataGrid;
  ContextMenuStrip contextMenuStrip;    

  public Form1()
  {
    InitializeComponent();

    dataGrid = new DataGridView();
    Controls.Add(dataGrid);
    dataGrid.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
    dataGrid.ColumnHeaderMouseClick += new System.Windows.Forms.DataGridViewCellMouseEventHandler(ColumnHeaderMouseClick);
    dataGrid.DataSource = new Dictionary<string, string>().ToList();

    contextMenuStrip = new ContextMenuStrip();
    contextMenuStrip.Items.Add("foo");
    contextMenuStrip.Items.Add("bar");
  }

  private void ColumnHeaderMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Right)
    {
      contextMenuStrip.Show(PointToScreen(e.Location));
    }
  }
}

روش اول  : نمایش منو با راست کلیک کردن

ContextMenu.Show(myDataGridView, myDataGridView.PointToClient(Cursor.Position));

روش دوم  : نمایش منو با راست کلیک کردن

private void grid_ColumnHeaderMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e) 
{
 if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Right)
  contextMenuHeader.Show(Cursor.Position);
}

روش سوم  : نمایش منو با راست کلیک کردن

پلتفرم بوی اجرا شدن خروجی صحیح قطعه کد زیر را تایید می کند

قطعه کدی که در زیر مشاهده می کنید توسط برنامه کامپایلر به جهت تست آزمایش شده و خروجی صحیح مدنظر را بدست آورد.

private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
   {
     ContextMenu1.Show(Cursor.Position.X, Cursor.Position.Y);
   }

روش چهارم  : نمایش منو با راست کلیک کردن

private void MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
  if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Right)
  {
    contextMenuStrip.Show(dataGrid, e.Location));
    contextMenuStrip.Show(Cursor.Position);
  }
}

روش پنجم : نمایش منو با راست کلیک کردن

private void grdView_CellMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == MouseButtons.Right)
    {
      var pos = ((DataGridView)sender).GetCellDisplayRectangle(e.ColumnIndex, 
      e.RowIndex, false).Location;
      pos.X += e.X;
      pos.Y += e.Y;
      contextMenuStrip.Show((DataGridView)sender,pos);
    }
  }

روش ششم : نمایش منو با راست کلیک کردن

می توانید از روش PointToScreen برای کنترل تماس استفاده کنید:

private void ColumnHeaderMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
{
  if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Right)
  {
    contextMenuStrip.Show(((DataGridView)sender).PointToScreen(e.Location));
  }
}

روش هفتم : نمایش منو با راست کلیک کردن

با اصلاح قطعه کد اول که به صورت پیش فرض شرایط برنامه را مشخص کرده بود :

public partial class Form1 : Form
{
  DataGridView dataGrid;
  ContextMenuStrip contextMenuStrip;    

  public Form1()
  {
    InitializeComponent();

    dataGrid = new DataGridView();
    Controls.Add(dataGrid);
    dataGrid.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
    dataGrid.MouseDown += MouseDown;
    dataGrid.DataSource = new Dictionary<string, string>().ToList();

    contextMenuStrip = new ContextMenuStrip();
    contextMenuStrip.Items.Add("foo");
    contextMenuStrip.Items.Add("bar");
  }

  private void MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Right)
    {
      if (dataGrid.HitTest(e.X, e.Y).Type == DataGridViewHitTestType.ColumnHeader)
      {
        contextMenuStrip.Show(dataGrid, e.Location);
      }
    }
  }
}

در قطعه کد های بالا روش شماره هفت  DataGridViewCellMouseEventArgs مکان / x را باز می گرداند. جایی که ماوس در بالای سر ستون کلیک میکند .اما در عوض لازم است از HitTest در رویداد MouseDown برای دسترسی سر ستون ها استفاده کرد و سپس موقعیت کلیک را از مختصات دیتاگرید ویو به مختصات صفحه تبدیل کنیم .

پلتفرم بوی اجرا شدن خروجی صحیح قطعه کد زیر را تایید می کند

قطعه کدی که در زیر مشاهده می کنید توسط برنامه کامپایلر به جهت تست آزمایش شده و خروجی صحیح مدنظر را بدست آورد.

public partial class Form1 : Form
{
  DataGridView dataGrid;
  ContextMenuStrip contextMenuStrip;    

  public Form1()
  {
    InitializeComponent();

    dataGrid = new DataGridView();
    Controls.Add(dataGrid);
    dataGrid.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
    //dataGrid.ColumnHeaderMouseClick += ColumnHeaderMouseClick;
    dataGrid.MouseDown += MouseDown;
    dataGrid.DataSource = new Dictionary<string, string>().ToList();

    contextMenuStrip = new ContextMenuStrip();
    contextMenuStrip.Items.Add("foo");
    contextMenuStrip.Items.Add("bar");
  }

  private void ColumnHeaderMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Right)
    {
      contextMenuStrip.Show(PointToScreen(e.Location));
    }
  }

  private void MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Right)
    {
      if (dataGrid.HitTest(e.X, e.Y).Type == DataGridViewHitTestType.ColumnHeader)
      {
        contextMenuStrip.Show(dataGrid.PointToScreen(e.Location));
      }
    }
  }
}

کدهای بیشتر - سی شارپ

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *