بایگانی دسته‌ی: لندینگ وردپرس

دانلود افزونه Link Whisper وردپرس

روش نصب: برای نصب ابتدا فایل افزونه را دانلود کرده و سپس در قسمت پنل

دانلود افزونه Font Awesome وردپرس

روش نصب: برای نصب ابتدا فایل افزونه را دانلود کرده و سپس در قسمت پنل

دانلود افزونه چت فرمیلا Formilla وردپرس

روش نصب: برای نصب ابتدا فایل افزونه را دانلود کرده و سپس در قسمت پنل

دانلود افزونه Support Board

روش نصب: برای نصب ابتدا فایل افزونه را دانلود کرده و سپس در قسمت پنل

دانلود افزونه باتونایزر buttonizer حرفه ای

روش نصب: برای نصب ابتدا فایل افزونه را دانلود کرده و سپس در قسمت پنل

2 دیدگاه

دانلود افزونه پرو پنل لرن دش

روش نصب: برای نصب ابتدا فایل افزونه را دانلود کرده و سپس در قسمت پنل

1 دیدگاه

دانلود افزونه گراید دوره های لرن دش

روش نصب: برای نصب ابتدا فایل افزونه را دانلود کرده و سپس در قسمت پنل

افزونه لرن دش LearnDash وردپرس

روش نصب: برای نصب ابتدا فایل افزونه را دانلود کرده و سپس در قسمت پنل

2 دیدگاه

دانلود افزونه جت اسمارت فیلتر وردپرس

روش نصب: برای نصب ابتدا فایل افزونه را دانلود کرده و سپس در قسمت پنل

دانلود افزونه Google Listings & Ads وردپرس

روش نصب: برای نصب ابتدا فایل افزونه را دانلود کرده و سپس در قسمت پنل

دانلود افزونه تبدیل نوشته وردپرس به PDF

روش نصب: برای نصب ابتدا فایل افزونه را دانلود کرده و سپس در قسمت پنل

3 دیدگاه

دانلود قالب wplms وردپرس

روش نصب قالب: برای نصب ابتدا فایل قالب را دانلود کرده و سپس در قسمت