موزه مجازی لئوناردو داوینچی

لئوناردو داوینچی علاوه بر نقاشی های معروف خود، انبوهی از یادداشت (که اکنون “رمزها” نامیده می شوند) پر از یادداشت ها و نقاشی ها را به آیندگان واگذار کرد که برخی از آنها هنوز به طور کامل رمزگشایی نشده اند، که در آنها فعالیت های شگفت انگیز مرد علم، نابغه و نویسنده

لئوناردو داوینچی که در سال ۱۵۰۰ در فلورانس آموزش دید، و بنابراین در اوج رنسانس فلورانس، شایستگی فوق‌العاده‌ای داشت که با مشکلات پیچیده و پروژه‌های جاه‌طلبانه مقابله کرد، به عنوان مثال، رویای پرواز را دنبال کرد، آرزوی مکرر در افکار انسان از دوران قدیم. .

در موزه، پس از سالها مطالعه و تحقیق دقیق، با شروع از ساخت ماشین ها و مکانیسم های معروف او، بر آن شدیم تا وحدت اندیشه لئوناردو را که در نگاه مکانیکی او به جهان خلاصه می شود، تقویت و برجسته کنیم.

توسط تیم هنرکده پلتفرم بوی 🎨💗