«۲۵۰ غذای محبوب ایرانی به ترتیب رتبه»

«لیست بهترین غذاهای ایرانی»

در این بخش به ۲۵۰ از بهترین غذاهای ایرانی از یک تا صد امتیاز داده ایم و بر اساس امتیاز داده شده آنها را رتبه بندی کرده ایم. به ترتیب از شماره ۱ بالاترین امتیاز و ۲۵۰ پایینترین امتیاز تعلق گرفته به لیست غذاهای ایرانی است. در این رتبه بندی ما بیش از ۵۰۰ غذای ایرانی را بررسی کردیم و از میان آنها به ۲۵۰ تای آن فهرست کردیم.همچنین این فهرست میتوانید یادآوری مناسبی برای کسانی باشد که برایشان مهمان آمده و نمیدانند چه چیزی را درست کنند.در پلتفرم بوی بخشی برای “غذا چی بپزم؟” گردآوری شده که هر نوع غذا را در یک لیست مجزا دسته بندی کرده ایم.

** کاربر گرامی نتایج رتبه ها مرتبا به روز رسانی می شوند ….

با پیدایش غذاهای جدیدتر و بازنگری آرا، رتبه و موقعیت غذاها ممکن است به طور کامل تغییر کنند.

لیست بهترین غذاهای ایرانی از رتبه های ۱ تا ۲۵۰

نکته :رتبه ۱ بالاترین رتبه و ۲۵۰ پایینترین رتبه این فهرست را شامل میشود.

لیست برترین غذاهای سفره ایرانی

رتبه ۱🏆 قورمه سبزی 🏆

🍴 طرز تهیه قورمه سبزی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : ۹۸٫۱ از ۱۰۰


رتبه ۲ چلوکباب

🍴 طرز تهیه چلوکباب

⭐امتیاز پلتفرم بوی : ۹۵٫۲ از ۱۰۰


رتبه ۳ املت

🍴 طرز تهیه املت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : ۹۳ از ۱۰۰


رتبه ۴ ماکارونی

🍴 طرز تهیه ماکارونی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : ۹۲٫۵ از ۱۰۰


رتبه ۵ حلیم

🍴 طرز تهیه حلیم

⭐امتیاز پلتفرم بوی : ۹۲٫۴ از ۱۰۰


رتبه ۶ زرشک پلو با مرغ

🍴 طرز تهیه زرشک پلو با مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : ۹۲٫۱ از ۱۰۰


رتبه ۷ کله پاچه

🍴 طرز تهیه کله پاچه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : ۹۱٫۷ از ۱۰۰


رتبه ۸ مرصع پلو

🍴 طرز تهیه مرصع پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : ۹۱٫۶ از ۱۰۰


رتبه ۹ آش رشته

🍴 طرز تهیه آش رشته

⭐امتیاز پلتفرم بوی : ۹۱٫۵ از ۱۰۰


رتبه ۱۰ جوجه کباب

🍴 طرز تهیه جوجه کباب

⭐امتیاز پلتفرم بوی : ۹۱٫۲ از ۱۰۰


رتبه ۱۱ دیزی

🍴 طرز تهیه دیزی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۲ باقالی پلو با مرغ

🍴 طرز تهیه باقالی پلو با مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۳ لوبیا پلو

🍴 طرز تهیه لوبیاپلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۴ خورش فسنجان

🍴 طرز تهیه خورش فسنجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۵ کتلت

🍴 طرز تهیه کتلت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۶ کشک بادمجان

🍴 طرز تهیه کشک بادمجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۷ سبزی پلو با ماهی

🍴 طرز تهیه سبزی پلو با ماهی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۸ اب دوغ خیار

🍴 طرز تهیه آب دوغ خیار

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۹ عدس پلو

🍴 طرز تهیه عدس پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۰ میرزا قاسمی

🍴 طرز تهیه میرزا قاسمی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۱ خورش کرفس

🍴 طرز تهیه خورش کرفس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۲ ته چین مرغ

🍴 طرز تهیه ته چین مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۳ رشته پلو

🍴 طرز تهیه رشته پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۴ قیمه ریزه

🍴 طرز تهیه قیمه ریزه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۵ باقالی پلو با گوشت

🍴 طرز تهیه باقالی پلو با گوشت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۶ عدسی

🍴 طرز تهیه عدسی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۷ شوید پلو با مرغ

🍴 طرز تهیه شوید پلو با مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۸ خورش قیمه

🍴 طرز تهیه خورش قیمه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۹ کتلت مرغ

🍴 طرز تهیه کتلت مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۳۰ ساندویچ فلافل

🍴 طرز تهیه ساندویچ فلافل

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۳۱ شامی

🍴 طرز تهیه شامی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۳۲ کوکو سبزی

🍴 طرز تهیه کوکو سبزی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۳۳ قلیه ماهی

🍴 طرز تهیه قلیه ماهی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۳۴ آش دوغ

🍴 طرز تهیه آش دوغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۳۵ اکبر جوجه

🍴 طرز تهیه اکبر جوجه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۳۶ کوکو سیب زمینی

🍴 طرز تهیه کوکو سیب زمینی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۳۷ الویه

🍴 طرز تهیه الویه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۳۸ کله جوش

🍴 طرز تهیه کله جوش

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۳۹ استنبولی

🍴 طرز تهیه استنبولی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۴۰ سوپ جو

🍴 طرز تهیه سوپ جو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۴۱ ساندویچ سوسیس بندری

🍴 طرز تهیه ساندویچ سوسیس بندری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۴۲ قیمه نثار

🍴 طرز تهیه قیمه نثار

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۴۳ بریانی

🍴 طرز تهیه بریانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۴۴ کباب ترکی

🍴 طرز تهیه کباب ترکی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۴۵ کوفته تبریزی

🍴 طرز تهیه کوفته تبریزی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۴۶ کباب دل و جیگر

🍴 طرز تهیه کباب دل و جیگر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۴۷ شوید پلو

🍴 طرز تهیه شوید پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۴۸ کباب شیشلیک

🍴 طرز تهیه کباب شیشلیک

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۴۹ سوسیس تخم مرغ

🍴 طرز تهیه سوسیس تخم مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۵۰ آش شله قلمکار

🍴 طرز تهیه آش شله قلمکار

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۵۱ باقالاقاتوق گیلانی

🍴 طرز تهیه باقالاقاتوق گیلانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۵۲ ناگت مرغ

🍴 طرز تهیه ناگت مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۵۳ مرغ سوخاری

🍴 طرز تهیه مرغ سوخاری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۵۴ دلمه برگ مو

🍴 طرز تهیه دلمه برگ مو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۵۵ خورش بامیه

🍴 طرز تهیه خورش بامیه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۵۶ پوره سیب زمینی

🍴 طرز تهیه پوره سیب زمینی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۵۷ ساندویچ هات داگ

🍴 طرز تهیه ساندویچ هات داگ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۵۸ سمبوسه با سیب زمینی

🍴 طرز تهیه سمبوسه با سیب زمینی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۵۹ ته چین گوشت و سبزیجات

🍴 طرز تهیه ته چین گوشت و سبزیجات

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۶۰ انار پلو

🍴 طرز تهیه انار پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۶۱ جغوربغور

🍴 طرز تهیه جغوربغور

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۶۲ ساندویچ همبرگر

🍴 طرز تهیه ساندویچ همبرگر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۶۳ پیراشکی

🍴 طرز تهیه پیراشکی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۶۴ کلم پلو

🍴 طرز تهیه کلم پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۶۵ مینی پیتزا

🍴 طرز تهیه مینی پیتزا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۶۶ اشکنه

🍴 طرز تهیه اشکنه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۶۷ کوکو بادمجان

🍴 طرز تهیه کوکو بادمجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۶۸ خوراک لوبیا و قارچ

🍴 طرز تهیه خوراک لوبیا و قارچ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۶۹ واویشکا

🍴 طرز تهیه واویشکا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۷۰ دمپختک

🍴 طرز تهیه دمپختک

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۷۱ خوراک مرغ و سبزیجات

🍴 طرز تهیه خوراک مرغ و سبزیجات

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۷۲ آش ترش

🍴 طرز تهیه آش ترش

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۷۳ سوپ شیر

🍴 طرز تهیه سوپ شیر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۷۴ خورش لوبیا چیتی

🍴 طرز تهیه خورش لوبیا چیتی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۷۵ تن ماهی با برنج

🍴 طرز تهیه تن ماهی با برنج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۷۶ میگو سوخاری

🍴 طرز تهیه میگو سوخاری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۷۷ کوکو گوشت

🍴 طرز تهیه کوکو گوشت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۷۸ خوراک ماهیچه

🍴 طرز تهیه خوراک ماهیچه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۷۹ آبگوشت مرغ و لپه

🍴 طرز تهیه آبگوشت مرغ و لپه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۸۰ سیراب شیردون

🍴 طرز تهیه سیراب شیردون

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۸۱ شنیسل مرغ

🍴 طرز تهیه شنیسل مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۸۲ همبرگر مخصوص

🍴 طرز تهیه همبرگر مخصوص

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۸۳ دنده کباب

🍴 طرز تهیه دنده کباب

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۸۴ جوجه ترش

🍴 طرز تهیه جوجه ترش

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۸۵ ماهی شکم پر

🍴 طرز تهیه ماهی شکم پر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۸۶ بورانی

🍴 طرز تهیه بورانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۸۷ پلو بندری

🍴 طرز تهیه پلو بندری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۸۸ قیسی پلو

🍴 طرز تهیه قیسی پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۸۹ کباب برگ زعفرانی

🍴 طرز تهیه کباب برگ زعفرانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۹۰ آش ترخینه

🍴 طرز تهیه آش ترخینه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۹۱ اسفناج

🍴 طرز تهیه اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۹۲ هات داگ اژدها

🍴 طرز تهیه هات داگ اژدها

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۹۳ آش انار

🍴 طرز تهیه آش انار

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۹۴ مرغ نمکی شکم پر بریان

🍴 طرز تهیه مرغ نمکی شکم پر بریان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۹۵ خورش کاری

🍴 طرز تهیه خورش کاری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۹۶ خورش آلو مرغ

🍴 طرز تهیه خورش آلو مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۹۷ کوفته برنجی

🍴 طرز تهیه کوفته برنجی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۹۸ کراکت

🍴 طرز تهیه کراکت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۹۹ لازانیا

🍴 طرز تهیه لازانیا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۰۰ آش ماست

🍴 طرز تهیه اش ماست

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۰۱ پیتزا مخلوط

🍴 طرز تهیه پیتزا مخلوط

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۰۲ گشنیز پلو

🍴 طرز تهیه گشنیز پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۰۳ خورش ریواس

🍴 طرز تهیه خورش ریواس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۰۴ دال عدس

🍴 طرز تهیه دال عدس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۰۵ نرگسی بادمجان

🍴 طرز تهیه نرگسی بادمجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۰۶ پلو کنگر

🍴 طرز تهیه پلو کنگر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۰۷ خورش خلال کرمانشاهی

🍴 طرز تهیه خورش خلال کرمانشاهی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۰۸ کباب بختیاری

🍴 طرز تهیه کباب بختیاری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۰۹ سوپ گوجه فرنگی

🍴 طرز تهیه سوپ گوجه فرنگی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۱۰ کباب تابه ای مرغ

🍴 طرز تهیه کباب تابه ای مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۱۱ املت سبزیجات

🍴 طرز تهیه املت سبزیجات

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۱۲ کتلت اسفناج

🍴 طرز تهیه کتلت اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۱۳ حلیم بادمجان

🍴 طرز تهیه حلیم بادمجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۱۵ کاسه کباب

🍴 طرز تهیه کاسه کباب

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۱۵ کشمش پلو

🍴 طرز تهیه کشمش پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۱۶ تاس کباب

🍴 طرز تهیه تاس کباب

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۱۷ خورش ماست

🍴 طرز تهیه خورش ماست

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۱۸ آبگوشت بامیه

🍴 طرز تهیه آبگوشت بامیه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۱۹ گوشت و فلفل دلمه ای

🍴 طرز تهیه گوشت و فلفل دلمه ای

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۲۰ اشکنه اسفناج

🍴 طرز تهیه اشکنه اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۲۱ آش شولی

🍴 طرز تهیه آش شولی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۲۲ آبگوشت بزباش

🍴 طرز تهیه آبگوشت بزباش

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۲۳ خاگینه

🍴 طرز تهیه خاگینه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۲۴ بابا قنوش

🍴 طرز تهیه بابا قنوش

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۲۵ کوفته ریزه

🍴 طرز تهیه کوفته ریزه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۲۶ خوراک کدو حلوایی

🍴 طرز تهیه خوراک کدو حلوایی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۲۷ خورش آلوچه

🍴 طرز تهیه خورش آلوچه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۲۸ آش کشک

🍴 طرز تهیه آش کشک

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۲۹ آش عدس بلغور

🍴 طرز تهیه آش عدس بلغور

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۳۰ شکر پلو شیرازی

🍴 طرز تهیه شکر پلو شیرازی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۳۱ اشکنه گوجه فرنگی

🍴 طرز تهیه اشکنه گوجه فرنگی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۳۲ هره

🍴 طرز تهیه هره

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۳۳ والک پلو

🍴 طرز تهیه والک پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۳۴ هویج پلو

🍴 طرز تهیه هویج پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۳۵ استیک

🍴 طرز تهیه استیک

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۳۶ ماش پلو

🍴 طرز تهیه ماش پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۳۷ املت قارچ

🍴 طرز تهیه املت قارچ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۳۸ چیکن استراگانوف

🍴 طرز تهیه چیکن استراگانوف

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۳۹ مرغ شکم پر

🍴 طرز تهیه مرغ شکم پر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۴۰ سالاد سیب زمینی

🍴 طرز تهیه سالاد سیب زمینی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۴۱ آبگوشت باغی

🍴 طرز تهیه آبگوشت باغی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۴۲ خورش به

🍴 طرز تهیه خورش به

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۴۳ خورش آلو اسفناج

🍴 طرز تهیه خورش آلو اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۴۴ مرغ ناردونی

🍴 طرز تهیه مرغ ناردونی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۴۵ آش کشک تبریز

🍴 طرز تهیه آش کشک تبریز

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۴۶ کباب چنجه

🍴 طرز تهیه کباب چنجه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۴۷ کوفته ماهی

🍴 طرز تهیه کوفته ماهی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۴۸ تره شورباسی

🍴 طرز تهیه تره شورباسی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۴۹ کوفته گردو و نخود

🍴 طرز تهیه کوفته گردو و نخود

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۵۰ کتلت بادمجان

🍴 طرز تهیه کتلت بادمجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۵۱ کتلت گوشت و آرد سوخاری

🍴 طرز تهیه کتلت گوشت و آرد سوخاری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۵۲ شامی بلغور

🍴 طرز تهیه شامی بلغور

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۵۳ خوراک کدو سبز

🍴 طرز تهیه خوراک کدو سبز

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۵۴ دلمه سیب زمینی

🍴 طرز تهیه دلمه سیب زمینی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۵۵ کوکو مرغ و نخود فرنگی

🍴 طرز تهیه کوکو مرغ و نخود فرنگی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۵۶ سیرابی با کشک لرستانی

🍴 طرز تهیه سیرابی با کشک لرستانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۵۷ رامیشکا

🍴 طرز تهیه رامیشکا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۵۸ گی پای اصفهانی

🍴 طرز تهیه گی پای اصفهانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۵۹ نرگسی لوبیا سبز

🍴 طرز تهیه نرگسی لوبیا سبز

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۶۰ دوپیازه گوشت شیرازی

🍴 طرز تهیه دوپیازه گوشت شیرازی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۶۱ برانی کرفس

🍴 طرز تهیه برانی کرفس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۶۲ خوراک سوفله بال مرغ

🍴 طرز تهیه خوراک سوفله بال مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۶۳ پلو گوشت ترکی

🍴 طرز تهیه پلو گوشت ترکی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۶۴ میگو پلو

🍴 طرز تهیه میگو پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۶۵ هشوش عربی

🍴 طرز تهیه هشوش عربی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۶۶ ته چین اسفناج

🍴 طرز تهیه ته چین اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۶۷ خورشت سیب ترش شیرازی

🍴 طرز تهیه خورشت سیب ترش شیرازی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۶۸ آبگوشت ماش و قمری

🍴 طرز تهیه آبگوشت ماش و قمری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۶۹ آبگوشت غوره

🍴 طرز تهیه آبگوشت غوره

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۷۰ کباب ماهی قزل آلا

🍴 طرز تهیه کباب ماهی قزل آلا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۷۱ کوفته هویج

🍴 طرز تهیه کوفته هویج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۷۲ فلفل دلمه شکم پر

🍴 طرز تهیه فلفل دلمه شکم پر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۷۳ ماهی کیلکا

🍴 طرز تهیه ماهی کیلکا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۷۴ کوکو تره فرنگی

🍴 طرز تهیه کوکو تره فرنگی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۷۵ پنکیک قارچ

🍴 طرز تهیه پنکیک قارچ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۷۶ شیله تبریزی

🍴 طرز تهیه شیله تبریزی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۷۷ خوراک مرغ آب پز

🍴 طرز تهیه خوراک مرغ آب پز

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۷۸ خوراک مرغ شکم پاره با سبزیجات

🍴 طرز تهیه خوراک مرغ شکم پاره با سبزیجات

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۷۹ پلو لوبیا چشم بلبلی

🍴 طرز تهیه پلو لوبیا چشم بلبلی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۸۰ سیب زمینی پلو شیرازی

🍴 طرز تهیه سیب زمینی پلو شیرازی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۸۱ کوفته گل کلم

🍴 طرز تهیه کوفته گل کلم

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۸۲ شامی برنجی

🍴 طرز تهیه شامی برنجی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۸۳ خورشت بادام

🍴 طرز تهیه خورشت بادام

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۸۴ جوجه چینی

🍴 طرز تهیه جوجه چینی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۸۵ اش گندم

🍴 طرز تهیه اش گندم

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۸۶ دلمه کلم

🍴 طرز تهیه دلمه کلم

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۸۷ سوفله مرغ و قارچ

🍴 طرز تهیه سوفله مرغ و قارچ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۸۸ اش بلغور

🍴 طرز تهیه اش بلغور

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۸۹ کله گنجیشکی

🍴 طرز تهیه کله گنجیشکی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۹۰ اشگنه

🍴 طرز تهیه اشگنه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۹۱ ماهی کبابی

🍴 طرز تهیه ماهی کبابی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۹۲ پیراشکی گوشت

🍴 طرز تهیه پیراشکی گوشت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۹۳ آش کلم سنگی یا گونبید

🍴 طرز تهیه آش کلم سنگی یا گونبید

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۹۴ اش چغندر

🍴 طرز تهیه اش چغندر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۹۵ نخودپلو

🍴 طرز تهیه نخودپلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۹۶ پلومکزیکی

🍴 طرز تهیه پلومکزیکی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۹۷ گراتن لایه ای

🍴 طرز تهیه گراتن لایه ای

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۹۸ خورشت کدو

🍴 طرز تهیه خورشت کدو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۱۹۹ الواسفناج

🍴 طرز تهیه الواسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۰۰ استیک مرغ

🍴 طرز تهیه استیک مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۰۱ کوکوی سبزیجات

🍴 طرز تهیه کوکوی سبزیجات

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۰۲ کوکو هفت طبقه

🍴 طرز تهیه کوکو هفت طبقه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۰۳ پنیر برشتک

🍴 طرز تهیه پنیر برشتک

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۰۴ فیش اند چیپس

🍴 طرز تهیه فیش اند چیپس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۰۵ شوید پلو با لوبیا

🍴 طرز تهیه شوید پلو با لوبیا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۰۶ کلوچه تخم مرغ

🍴 طرز تهیه کلوچه تخم مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۰۷ پیتزا نودالیت

🍴 طرز تهیه پیتزا نودالیت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۰۸ کاسترول بادمجان

🍴 طرز تهیه کاسترول بادمجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۰۹ کباب میگو

🍴 طرز تهیه کباب میگو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۱۰ ماکارونی لقمه ای

🍴 طرز تهیه ماکارونی لقمه ای

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۱۱ نودالیت قالبی

🍴 طرز تهیه نودالیت قالبی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۱۲ شولی یزدی

🍴 طرز تهیه شولی یزدی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۱۳ ناگت ماهی

🍴 طرز تهیه ناگت ماهی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۱۴ کباب چیکن تیکا

🍴 طرز تهیه کباب چیکن تیکا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۱۵ املت تره فرنگی

🍴 طرز تهیه املت تره فرنگی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۱۶ کاری میگو

🍴 طرز تهیه کاری میگو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۱۷ تاس کباب مرغ

🍴 طرز تهیه تاس کباب مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۱۸ آلبالو پلو

🍴 طرز تهیه آلبالو پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۱۹ ماش پلو نورآبادی

🍴 طرز تهیه ماش پلو نورآبادی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۲۰ آبگوشت کرمانی

🍴 طرز تهیه آبگوشت کرمانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۲۱ آش مصفی شهرکردی

🍴 طرز تهیه آش مصفی شهرکردی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۲۲ آش انار

🍴 طرز تهیه آش انار

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۲۳ کباب ماهی اوزون برون

🍴 طرز تهیه کباب ماهی اوزون برون

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۲۴ همیس خوزستانی

🍴 طرز تهیه همیس خوزستانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۲۵ خورش چاغاله بادام

🍴 طرز تهیه خورش چاغاله بادام

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۲۶ دمی پلو پوست کدو

🍴 طرز تهیه دمی پلو پوست کدو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۲۷ رولت کدو سبز

🍴 طرز تهیه رولت کدو سبز

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۲۸ اسنک لقمه ای

🍴 طرز تهیه اسنک لقمه ای

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۲۹ ته چین ماهی ته چین شطرنجی

🍴 طرز تهیه ته چین ماهی ته چین شطرنجی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۳۰ کوکو باقلا

🍴 طرز تهیه کوکو باقلا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۳۱ آش آخورک کازرونی

🍴 طرز تهیه آش آخورک کازرونی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۳۲ آش اسفناج

🍴 طرز تهیه آش اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۳۳ آبگوشت گوشت و نخود اصفهانی

🍴 طرز تهیه آبگوشت گوشت و نخود اصفهانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۳۴ نرگسی اسفناج

🍴 طرز تهیه نرگسی اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۳۵ پلو میگو بوشهری

🍴 طرز تهیه پلو میگو بوشهری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۳۶ ماهی خار و حشو خوزستانی

🍴 طرز تهیه ماهی خار و حشو خوزستانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۳۷ کوکو عدس

🍴 طرز تهیه کوکو عدس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۳۸ کوفته انار و پسته

🍴 طرز تهیه کوفته انار و پسته

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۳۹ آش آبغوره

🍴 طرز تهیه آش آبغوره

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۴۰ پاستا با خامه و سوسیس

🍴 طرز تهیه پاستا با خامه و سوسیس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۴۱ لقمه انگشتی اسنک با نان بیات

🍴 طرز تهیه لقمه انگشتی اسنک با نان بیات

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۴۲ فیکن چیکن

🍴 طرز تهیه فیکن چیکن

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۴۳ گراتین کالباس

🍴 طرز تهیه گراتین کالباس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۴۴ گریلد چیز

🍴 طرز تهیه گریلد چیز

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۴۵ پیتزا پوآچا

🍴 طرز تهیه پیتزا پوآچا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۴۶ خورش لبو

🍴 طرز تهیه خورش لبو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۴۷ شامی سویا

🍴 طرز تهیه شامی سویا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۴۸ آش اسپه شله

🍴 طرز تهیه آش اسپه شله

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۴۹ شامی پوک

🍴 طرز تهیه شامی پوک

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه ۲۵۰ نان گرد شکم پر

🍴 طرز تهیه نان گرد شکم پر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.

فهرست ۲۵۰ غذای ایرانی محبوب تا به امروز

لیست ۲۵۰ از بهترین غذاهای ایرانی در پلتفرم بوی را بررسی کنید و نظرتان را درباره این فهرست ۲۵۰ تایی ما بگویید. چیزی را از فراموش کردیم ؟ نام غذای خاصی را در ذهن دارید؟ بیایید با ما مشارکت کنید.

مشارکت با ما

۲۵۰ غذای ایرانی برتر را بین دوستانتان در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.