«250 غذای محبوب ایرانی به ترتیب رتبه»

«لیست بهترین غذاهای ایرانی»

در این بخش به 250 از بهترین غذاهای ایرانی از یک تا صد امتیاز داده ایم و بر اساس امتیاز داده شده آنها را رتبه بندی کرده ایم. به ترتیب از شماره 1 بالاترین امتیاز و 250 پایینترین امتیاز تعلق گرفته به لیست غذاهای ایرانی است. در این رتبه بندی ما بیش از 500 غذای ایرانی را بررسی کردیم و از میان آنها به 250 تای آن فهرست کردیم.همچنین این فهرست میتوانید یادآوری مناسبی برای کسانی باشد که برایشان مهمان آمده و نمیدانند چه چیزی را درست کنند.در پلتفرم بوی بخشی برای “غذا چی بپزم؟” گردآوری شده که هر نوع غذا را در یک لیست مجزا دسته بندی کرده ایم.

** کاربر گرامی نتایج رتبه ها مرتبا به روز رسانی می شوند ….

با پیدایش غذاهای جدیدتر و بازنگری آرا، رتبه و موقعیت غذاها ممکن است به طور کامل تغییر کنند.

لیست بهترین غذاهای ایرانی از رتبه های 1 تا 250

نکته :رتبه 1 بالاترین رتبه و 250 پایینترین رتبه این فهرست را شامل میشود.

لیست برترین غذاهای سفره ایرانی

رتبه 1🏆 قورمه سبزی 🏆

🍴 طرز تهیه قورمه سبزی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : 98.1 از 100


رتبه 2 چلوکباب

🍴 طرز تهیه چلوکباب

⭐امتیاز پلتفرم بوی : 95.2 از 100


رتبه 3 املت

🍴 طرز تهیه املت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : 93 از 100


رتبه 4 ماکارونی

🍴 طرز تهیه ماکارونی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : 92.5 از 100


رتبه 5 حلیم

🍴 طرز تهیه حلیم

⭐امتیاز پلتفرم بوی : 92.4 از 100


رتبه 6 زرشک پلو با مرغ

🍴 طرز تهیه زرشک پلو با مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : 92.1 از 100


رتبه 7 کله پاچه

🍴 طرز تهیه کله پاچه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : 91.7 از 100


رتبه 8 مرصع پلو

🍴 طرز تهیه مرصع پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : 91.6 از 100


رتبه 9 آش رشته

🍴 طرز تهیه آش رشته

⭐امتیاز پلتفرم بوی : 91.5 از 100


رتبه 10 جوجه کباب

🍴 طرز تهیه جوجه کباب

⭐امتیاز پلتفرم بوی : 91.2 از 100


رتبه 11 دیزی

🍴 طرز تهیه دیزی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 12 باقالی پلو با مرغ

🍴 طرز تهیه باقالی پلو با مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 13 لوبیا پلو

🍴 طرز تهیه لوبیاپلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 14 خورش فسنجان

🍴 طرز تهیه خورش فسنجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 15 کتلت

🍴 طرز تهیه کتلت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 16 کشک بادمجان

🍴 طرز تهیه کشک بادمجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 17 سبزی پلو با ماهی

🍴 طرز تهیه سبزی پلو با ماهی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 18 اب دوغ خیار

🍴 طرز تهیه آب دوغ خیار

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 19 عدس پلو

🍴 طرز تهیه عدس پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 20 میرزا قاسمی

🍴 طرز تهیه میرزا قاسمی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 21 خورش کرفس

🍴 طرز تهیه خورش کرفس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 22 ته چین مرغ

🍴 طرز تهیه ته چین مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 23 رشته پلو

🍴 طرز تهیه رشته پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 24 قیمه ریزه

🍴 طرز تهیه قیمه ریزه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 25 باقالی پلو با گوشت

🍴 طرز تهیه باقالی پلو با گوشت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 26 عدسی

🍴 طرز تهیه عدسی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 27 شوید پلو با مرغ

🍴 طرز تهیه شوید پلو با مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 28 خورش قیمه

🍴 طرز تهیه خورش قیمه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 29 کتلت مرغ

🍴 طرز تهیه کتلت مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 30 ساندویچ فلافل

🍴 طرز تهیه ساندویچ فلافل

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 31 شامی

🍴 طرز تهیه شامی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 32 کوکو سبزی

🍴 طرز تهیه کوکو سبزی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 33 قلیه ماهی

🍴 طرز تهیه قلیه ماهی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 34 آش دوغ

🍴 طرز تهیه آش دوغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 35 اکبر جوجه

🍴 طرز تهیه اکبر جوجه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 36 کوکو سیب زمینی

🍴 طرز تهیه کوکو سیب زمینی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 37 الویه

🍴 طرز تهیه الویه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 38 کله جوش

🍴 طرز تهیه کله جوش

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 39 استنبولی

🍴 طرز تهیه استنبولی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 40 سوپ جو

🍴 طرز تهیه سوپ جو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 41 ساندویچ سوسیس بندری

🍴 طرز تهیه ساندویچ سوسیس بندری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 42 قیمه نثار

🍴 طرز تهیه قیمه نثار

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 43 بریانی

🍴 طرز تهیه بریانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 44 کباب ترکی

🍴 طرز تهیه کباب ترکی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 45 کوفته تبریزی

🍴 طرز تهیه کوفته تبریزی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 46 کباب دل و جیگر

🍴 طرز تهیه کباب دل و جیگر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 47 شوید پلو

🍴 طرز تهیه شوید پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 48 کباب شیشلیک

🍴 طرز تهیه کباب شیشلیک

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 49 سوسیس تخم مرغ

🍴 طرز تهیه سوسیس تخم مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 50 آش شله قلمکار

🍴 طرز تهیه آش شله قلمکار

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 51 باقالاقاتوق گیلانی

🍴 طرز تهیه باقالاقاتوق گیلانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 52 ناگت مرغ

🍴 طرز تهیه ناگت مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 53 مرغ سوخاری

🍴 طرز تهیه مرغ سوخاری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 54 دلمه برگ مو

🍴 طرز تهیه دلمه برگ مو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 55 خورش بامیه

🍴 طرز تهیه خورش بامیه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 56 پوره سیب زمینی

🍴 طرز تهیه پوره سیب زمینی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 57 ساندویچ هات داگ

🍴 طرز تهیه ساندویچ هات داگ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 58 سمبوسه با سیب زمینی

🍴 طرز تهیه سمبوسه با سیب زمینی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 59 ته چین گوشت و سبزیجات

🍴 طرز تهیه ته چین گوشت و سبزیجات

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 60 انار پلو

🍴 طرز تهیه انار پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 61 جغوربغور

🍴 طرز تهیه جغوربغور

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 62 ساندویچ همبرگر

🍴 طرز تهیه ساندویچ همبرگر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 63 پیراشکی

🍴 طرز تهیه پیراشکی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 64 کلم پلو

🍴 طرز تهیه کلم پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 65 مینی پیتزا

🍴 طرز تهیه مینی پیتزا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 66 اشکنه

🍴 طرز تهیه اشکنه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 67 کوکو بادمجان

🍴 طرز تهیه کوکو بادمجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 68 خوراک لوبیا و قارچ

🍴 طرز تهیه خوراک لوبیا و قارچ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 69 واویشکا

🍴 طرز تهیه واویشکا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 70 دمپختک

🍴 طرز تهیه دمپختک

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 71 خوراک مرغ و سبزیجات

🍴 طرز تهیه خوراک مرغ و سبزیجات

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 72 آش ترش

🍴 طرز تهیه آش ترش

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 73 سوپ شیر

🍴 طرز تهیه سوپ شیر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 74 خورش لوبیا چیتی

🍴 طرز تهیه خورش لوبیا چیتی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 75 تن ماهی با برنج

🍴 طرز تهیه تن ماهی با برنج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 76 میگو سوخاری

🍴 طرز تهیه میگو سوخاری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 77 کوکو گوشت

🍴 طرز تهیه کوکو گوشت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 78 خوراک ماهیچه

🍴 طرز تهیه خوراک ماهیچه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 79 آبگوشت مرغ و لپه

🍴 طرز تهیه آبگوشت مرغ و لپه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 80 سیراب شیردون

🍴 طرز تهیه سیراب شیردون

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 81 شنیسل مرغ

🍴 طرز تهیه شنیسل مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 82 همبرگر مخصوص

🍴 طرز تهیه همبرگر مخصوص

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 83 دنده کباب

🍴 طرز تهیه دنده کباب

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 84 جوجه ترش

🍴 طرز تهیه جوجه ترش

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 85 ماهی شکم پر

🍴 طرز تهیه ماهی شکم پر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 86 بورانی

🍴 طرز تهیه بورانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 87 پلو بندری

🍴 طرز تهیه پلو بندری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 88 قیسی پلو

🍴 طرز تهیه قیسی پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 89 کباب برگ زعفرانی

🍴 طرز تهیه کباب برگ زعفرانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 90 آش ترخینه

🍴 طرز تهیه آش ترخینه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 91 اسفناج

🍴 طرز تهیه اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 92 هات داگ اژدها

🍴 طرز تهیه هات داگ اژدها

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 93 آش انار

🍴 طرز تهیه آش انار

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 94 مرغ نمکی شکم پر بریان

🍴 طرز تهیه مرغ نمکی شکم پر بریان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 95 خورش کاری

🍴 طرز تهیه خورش کاری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 96 خورش آلو مرغ

🍴 طرز تهیه خورش آلو مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 97 کوفته برنجی

🍴 طرز تهیه کوفته برنجی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 98 کراکت

🍴 طرز تهیه کراکت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 99 لازانیا

🍴 طرز تهیه لازانیا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 100 آش ماست

🍴 طرز تهیه اش ماست

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 101 پیتزا مخلوط

🍴 طرز تهیه پیتزا مخلوط

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 102 گشنیز پلو

🍴 طرز تهیه گشنیز پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 103 خورش ریواس

🍴 طرز تهیه خورش ریواس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 104 دال عدس

🍴 طرز تهیه دال عدس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 105 نرگسی بادمجان

🍴 طرز تهیه نرگسی بادمجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 106 پلو کنگر

🍴 طرز تهیه پلو کنگر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 107 خورش خلال کرمانشاهی

🍴 طرز تهیه خورش خلال کرمانشاهی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 108 کباب بختیاری

🍴 طرز تهیه کباب بختیاری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 109 سوپ گوجه فرنگی

🍴 طرز تهیه سوپ گوجه فرنگی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 110 کباب تابه ای مرغ

🍴 طرز تهیه کباب تابه ای مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 111 املت سبزیجات

🍴 طرز تهیه املت سبزیجات

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 112 کتلت اسفناج

🍴 طرز تهیه کتلت اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 113 حلیم بادمجان

🍴 طرز تهیه حلیم بادمجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 115 کاسه کباب

🍴 طرز تهیه کاسه کباب

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 115 کشمش پلو

🍴 طرز تهیه کشمش پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 116 تاس کباب

🍴 طرز تهیه تاس کباب

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 117 خورش ماست

🍴 طرز تهیه خورش ماست

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 118 آبگوشت بامیه

🍴 طرز تهیه آبگوشت بامیه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 119 گوشت و فلفل دلمه ای

🍴 طرز تهیه گوشت و فلفل دلمه ای

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 120 اشکنه اسفناج

🍴 طرز تهیه اشکنه اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 121 آش شولی

🍴 طرز تهیه آش شولی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 122 آبگوشت بزباش

🍴 طرز تهیه آبگوشت بزباش

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 123 خاگینه

🍴 طرز تهیه خاگینه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 124 بابا قنوش

🍴 طرز تهیه بابا قنوش

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 125 کوفته ریزه

🍴 طرز تهیه کوفته ریزه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 126 خوراک کدو حلوایی

🍴 طرز تهیه خوراک کدو حلوایی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 127 خورش آلوچه

🍴 طرز تهیه خورش آلوچه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 128 آش کشک

🍴 طرز تهیه آش کشک

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 129 آش عدس بلغور

🍴 طرز تهیه آش عدس بلغور

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 130 شکر پلو شیرازی

🍴 طرز تهیه شکر پلو شیرازی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 131 اشکنه گوجه فرنگی

🍴 طرز تهیه اشکنه گوجه فرنگی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 132 هره

🍴 طرز تهیه هره

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 133 والک پلو

🍴 طرز تهیه والک پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 134 هویج پلو

🍴 طرز تهیه هویج پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 135 استیک

🍴 طرز تهیه استیک

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 136 ماش پلو

🍴 طرز تهیه ماش پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 137 املت قارچ

🍴 طرز تهیه املت قارچ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 138 چیکن استراگانوف

🍴 طرز تهیه چیکن استراگانوف

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 139 مرغ شکم پر

🍴 طرز تهیه مرغ شکم پر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 140 سالاد سیب زمینی

🍴 طرز تهیه سالاد سیب زمینی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 141 آبگوشت باغی

🍴 طرز تهیه آبگوشت باغی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 142 خورش به

🍴 طرز تهیه خورش به

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 143 خورش آلو اسفناج

🍴 طرز تهیه خورش آلو اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 144 مرغ ناردونی

🍴 طرز تهیه مرغ ناردونی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 145 آش کشک تبریز

🍴 طرز تهیه آش کشک تبریز

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 146 کباب چنجه

🍴 طرز تهیه کباب چنجه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 147 کوفته ماهی

🍴 طرز تهیه کوفته ماهی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 148 تره شورباسی

🍴 طرز تهیه تره شورباسی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 149 کوفته گردو و نخود

🍴 طرز تهیه کوفته گردو و نخود

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 150 کتلت بادمجان

🍴 طرز تهیه کتلت بادمجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 151 کتلت گوشت و آرد سوخاری

🍴 طرز تهیه کتلت گوشت و آرد سوخاری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 152 شامی بلغور

🍴 طرز تهیه شامی بلغور

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 153 خوراک کدو سبز

🍴 طرز تهیه خوراک کدو سبز

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 154 دلمه سیب زمینی

🍴 طرز تهیه دلمه سیب زمینی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 155 کوکو مرغ و نخود فرنگی

🍴 طرز تهیه کوکو مرغ و نخود فرنگی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 156 سیرابی با کشک لرستانی

🍴 طرز تهیه سیرابی با کشک لرستانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 157 رامیشکا

🍴 طرز تهیه رامیشکا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 158 گی پای اصفهانی

🍴 طرز تهیه گی پای اصفهانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 159 نرگسی لوبیا سبز

🍴 طرز تهیه نرگسی لوبیا سبز

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 160 دوپیازه گوشت شیرازی

🍴 طرز تهیه دوپیازه گوشت شیرازی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 161 برانی کرفس

🍴 طرز تهیه برانی کرفس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 162 خوراک سوفله بال مرغ

🍴 طرز تهیه خوراک سوفله بال مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 163 پلو گوشت ترکی

🍴 طرز تهیه پلو گوشت ترکی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 164 میگو پلو

🍴 طرز تهیه میگو پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 165 هشوش عربی

🍴 طرز تهیه هشوش عربی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 166 ته چین اسفناج

🍴 طرز تهیه ته چین اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 167 خورشت سیب ترش شیرازی

🍴 طرز تهیه خورشت سیب ترش شیرازی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 168 آبگوشت ماش و قمری

🍴 طرز تهیه آبگوشت ماش و قمری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 169 آبگوشت غوره

🍴 طرز تهیه آبگوشت غوره

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 170 کباب ماهی قزل آلا

🍴 طرز تهیه کباب ماهی قزل آلا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 171 کوفته هویج

🍴 طرز تهیه کوفته هویج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 172 فلفل دلمه شکم پر

🍴 طرز تهیه فلفل دلمه شکم پر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 173 ماهی کیلکا

🍴 طرز تهیه ماهی کیلکا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 174 کوکو تره فرنگی

🍴 طرز تهیه کوکو تره فرنگی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 175 پنکیک قارچ

🍴 طرز تهیه پنکیک قارچ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 176 شیله تبریزی

🍴 طرز تهیه شیله تبریزی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 177 خوراک مرغ آب پز

🍴 طرز تهیه خوراک مرغ آب پز

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 178 خوراک مرغ شکم پاره با سبزیجات

🍴 طرز تهیه خوراک مرغ شکم پاره با سبزیجات

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 179 پلو لوبیا چشم بلبلی

🍴 طرز تهیه پلو لوبیا چشم بلبلی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 180 سیب زمینی پلو شیرازی

🍴 طرز تهیه سیب زمینی پلو شیرازی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 181 کوفته گل کلم

🍴 طرز تهیه کوفته گل کلم

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 182 شامی برنجی

🍴 طرز تهیه شامی برنجی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 183 خورشت بادام

🍴 طرز تهیه خورشت بادام

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 184 جوجه چینی

🍴 طرز تهیه جوجه چینی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 185 اش گندم

🍴 طرز تهیه اش گندم

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 186 دلمه کلم

🍴 طرز تهیه دلمه کلم

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 187 سوفله مرغ و قارچ

🍴 طرز تهیه سوفله مرغ و قارچ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 188 اش بلغور

🍴 طرز تهیه اش بلغور

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 189 کله گنجیشکی

🍴 طرز تهیه کله گنجیشکی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 190 اشگنه

🍴 طرز تهیه اشگنه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 191 ماهی کبابی

🍴 طرز تهیه ماهی کبابی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 192 پیراشکی گوشت

🍴 طرز تهیه پیراشکی گوشت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 193 آش کلم سنگی یا گونبید

🍴 طرز تهیه آش کلم سنگی یا گونبید

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 194 اش چغندر

🍴 طرز تهیه اش چغندر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 195 نخودپلو

🍴 طرز تهیه نخودپلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 196 پلومکزیکی

🍴 طرز تهیه پلومکزیکی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 197 گراتن لایه ای

🍴 طرز تهیه گراتن لایه ای

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 198 خورشت کدو

🍴 طرز تهیه خورشت کدو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 199 الواسفناج

🍴 طرز تهیه الواسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 200 استیک مرغ

🍴 طرز تهیه استیک مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 201 کوکوی سبزیجات

🍴 طرز تهیه کوکوی سبزیجات

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 202 کوکو هفت طبقه

🍴 طرز تهیه کوکو هفت طبقه

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 203 پنیر برشتک

🍴 طرز تهیه پنیر برشتک

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 204 فیش اند چیپس

🍴 طرز تهیه فیش اند چیپس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 205 شوید پلو با لوبیا

🍴 طرز تهیه شوید پلو با لوبیا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 206 کلوچه تخم مرغ

🍴 طرز تهیه کلوچه تخم مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 207 پیتزا نودالیت

🍴 طرز تهیه پیتزا نودالیت

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 208 کاسترول بادمجان

🍴 طرز تهیه کاسترول بادمجان

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 209 کباب میگو

🍴 طرز تهیه کباب میگو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 210 ماکارونی لقمه ای

🍴 طرز تهیه ماکارونی لقمه ای

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 211 نودالیت قالبی

🍴 طرز تهیه نودالیت قالبی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 212 شولی یزدی

🍴 طرز تهیه شولی یزدی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 213 ناگت ماهی

🍴 طرز تهیه ناگت ماهی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 214 کباب چیکن تیکا

🍴 طرز تهیه کباب چیکن تیکا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 215 املت تره فرنگی

🍴 طرز تهیه املت تره فرنگی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 216 کاری میگو

🍴 طرز تهیه کاری میگو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 217 تاس کباب مرغ

🍴 طرز تهیه تاس کباب مرغ

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 218 آلبالو پلو

🍴 طرز تهیه آلبالو پلو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 219 ماش پلو نورآبادی

🍴 طرز تهیه ماش پلو نورآبادی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 220 آبگوشت کرمانی

🍴 طرز تهیه آبگوشت کرمانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 221 آش مصفی شهرکردی

🍴 طرز تهیه آش مصفی شهرکردی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 222 آش انار

🍴 طرز تهیه آش انار

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 223 کباب ماهی اوزون برون

🍴 طرز تهیه کباب ماهی اوزون برون

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 224 همیس خوزستانی

🍴 طرز تهیه همیس خوزستانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 225 خورش چاغاله بادام

🍴 طرز تهیه خورش چاغاله بادام

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 226 دمی پلو پوست کدو

🍴 طرز تهیه دمی پلو پوست کدو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 227 رولت کدو سبز

🍴 طرز تهیه رولت کدو سبز

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 228 اسنک لقمه ای

🍴 طرز تهیه اسنک لقمه ای

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 229 ته چین ماهی ته چین شطرنجی

🍴 طرز تهیه ته چین ماهی ته چین شطرنجی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 230 کوکو باقلا

🍴 طرز تهیه کوکو باقلا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 231 آش آخورک کازرونی

🍴 طرز تهیه آش آخورک کازرونی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 232 آش اسفناج

🍴 طرز تهیه آش اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 233 آبگوشت گوشت و نخود اصفهانی

🍴 طرز تهیه آبگوشت گوشت و نخود اصفهانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 234 نرگسی اسفناج

🍴 طرز تهیه نرگسی اسفناج

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 235 پلو میگو بوشهری

🍴 طرز تهیه پلو میگو بوشهری

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 236 ماهی خار و حشو خوزستانی

🍴 طرز تهیه ماهی خار و حشو خوزستانی

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 237 کوکو عدس

🍴 طرز تهیه کوکو عدس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 238 کوفته انار و پسته

🍴 طرز تهیه کوفته انار و پسته

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 239 آش آبغوره

🍴 طرز تهیه آش آبغوره

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 240 پاستا با خامه و سوسیس

🍴 طرز تهیه پاستا با خامه و سوسیس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 241 لقمه انگشتی اسنک با نان بیات

🍴 طرز تهیه لقمه انگشتی اسنک با نان بیات

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 242 فیکن چیکن

🍴 طرز تهیه فیکن چیکن

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 243 گراتین کالباس

🍴 طرز تهیه گراتین کالباس

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 244 گریلد چیز

🍴 طرز تهیه گریلد چیز

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 245 پیتزا پوآچا

🍴 طرز تهیه پیتزا پوآچا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 246 خورش لبو

🍴 طرز تهیه خورش لبو

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 247 شامی سویا

🍴 طرز تهیه شامی سویا

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 248 آش اسپه شله

🍴 طرز تهیه آش اسپه شله

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 249 شامی پوک

🍴 طرز تهیه شامی پوک

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.


رتبه 250 نان گرد شکم پر

🍴 طرز تهیه نان گرد شکم پر

⭐امتیاز پلتفرم بوی : امتیاز محفوظ است.

هنوز تمام نشده ....

250 تایی های بیشتر در پلتفرم بوی

250 موسیقی برتر طول تاریخ سینما

فهرستی از 250 موسیقی متن طول تاریخ سینما که از لحاظ محبوبیت، معروفیت، زیبایی ، حس و حال و بسیار فاکتور های دیگر رتبه بندی شده اند را گوش دهید.

250 موسیقی برتر طول تاریخ سینما
250 کتاب برتر طول تاریخ جهان
250 کتاب برتر طول تاریخ جهان

250 کتاب برتر طول تاریخ جهان

فهرستی از 250 کتاب برتر جهان که با کمک نشریات نیویورک تایمز، گاردین، NPR، PBS، مجله تایم و البته کارشناسان تیم 250 تایی پلتفرم بوی رتبه شده اند.

بازدید از فهرست 250 تایی کتاب
250 غذای محبوب ایرانی
250 غذای محبوب ایرانی

250 غذای محبوب سفره ایرانی

فهرستی از 250 غذایی که بیشترین بار بر روی سفره ایرانیان حضور داشته اند را بر اساس رتبه بیشترین و محبوب ترین ها در لیست 250 تایی پلتفرم بوی ببینید.

250 غذای محبوب سفره ایرانی

فهرست 250 غذای ایرانی محبوب تا به امروز

لیست 250 از بهترین غذاهای ایرانی در پلتفرم بوی را بررسی کنید و نظرتان را درباره این فهرست 250 تایی ما بگویید. چیزی را از فراموش کردیم ؟ نام غذای خاصی را در ذهن دارید؟ بیایید با ما مشارکت کنید.

مشارکت با ما

250 غذای ایرانی برتر را بین دوستانتان در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.