بایگانی دسته‌ی: هنرکده

سبد کاغذی اوریگامی

این سبد کوچک ساده را می توان به سادگی از یک ورق کاغذ مربعی شکل

ساخت موشک کاغذی

هواپیماهای کاغذی مدل هایی از هواپیماهای واقعی (یا خیالی) هستند که از کاغذ ساخته شده

تبدیل کاغذ A4 به مربع

آموزش تبدیل کاغذ A4 مستطیل به مربع در اوریگامی بسیار مهم است که با یک