ناهار تصادفی | یک ناهار شانسی ، پیشنهاد ناهار

امروز ناهار چی بخوریم؟

درباره ناهار شانسی بیشتر بدانید

سرظهر شده و نمیدونی ناهار چی بخوری؟ پلتی فود به شما کمک میکنه تا با هر ضربه زدن روی اسامی زیر یک پیشنهاد جدید ببینی … شاید الان کلی مواد غذایی تو یخچالت داری ولی نمیدونی که باهاشون چی درست کنی !

پلتی فود سریعترین راه برای انتخاب یک ناهار پیشنهادی جدیده که هم مقوی و هم سالم و هم متنوع باشه .. برای دیدن پیشنهاد ها مرتب بر روی اسامی زیر کلیک یا ضربه بزنید.

بر روی اسامی زیر ضربه بزنید

Totally Centered.