Result

روش کار با ابزار حذف خط های تکراری

برای حذف تمام خطوط تکراری از متن خود، به سرعت متن یک فایل را در فرم زیر قرار دهید.

این ابزار تمام خطوط متن شما را با هم مقایسه می کند و سپس تمام خطوط یکسان را پیدا و حذف می کند. سپس می‌توانید خطوط متن منحصربه‌فرد تازه پاک‌شده را برای ذخیره دوباره در یک فایل قرار دهید.

همچنین گزینه ای نیز وجود دارد که بعد از حذف تمام خطوط تکراری، خطوط بدون محتوا یا خالی را حذف کنید. همچنین در صورت نیاز می توانید خطوط باقیمانده را به صورت خودکار به ترتیب معکوس مرتب کنید.

این ابزار برای چه کسانی مناسب است ؟

اگر در حال نوشتن مقالات جدید ، توضیحات درون فرم متنی چند خطی هستید و نیاز دارید که فرم نتواند یک خط دو بار ظاهر شود، با این ابزار آنلاین می توانید به سرعت موارد تست را برای این سناریو ایجاد کنید.

 

این ابزار را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید