اندازه گیری ابعاد صفحه وب با پلتی ریساز

برای محاسبه خودکار ابعاد صفحه با عرض x طول می بایست سایز مرورگر خود را تغییر دهید. برای تغییر دادن کافیست موس خود را بر روی لبه های کناری مرورگر آورده و به محض دیدن آیکون تغییر سایز آن را بکشید تا اندازه پنجره تغییر کند.

تغییر ابعاد لحظه ای : هر تغییری که انجام شود در این قسمت مشاهده می شود. 

ابعاد ثابت مانده : در صورتی که برای چند ثانیه عمل ریساز متوقف شود ، آخرین ابعاد ثابت مانده را نمایش میدهد.