استیک نوت آنلاین پلتفرم بوی

استیک نوت یک برگه چسبان رنگی است که بر روی آن می توانید کارهای روزانه ای که باید انجام شود را بنویسید.استیک نوت را می توان یک دفترچه یادداشت موقت دانست که قابلیت قرارگیری بر روی هر جایی را دارد. استیک نوت های واقعی معمولا بر روی لبه مانیتور ، روی کتابها ، دفترها ، در یخچال و یا اشیا روی میز قرار می گیرد تا همیشه جلوی چشم باشد.

استیک نوت آنلاین پلتفرم بوی با شبیه سازی همان استیکی نوت واقعی سعی می کند برای کسانی که فعلا استیکی نوت در دسترسشان نیست از این ابزار استفاده کنند.استیکی نوت پلتفرم بوی به خوبی از زبان فارسی پشتیبانی کرده و قابلیت ذخیره سازی و نگه داری نوشته های شما را دارد.

اجرای این ابزار در حالت تمام صفحه

اگر تعداد استیک نوت هایتان زیاد هستند پیشنهاد می کنیم از حالت تمام صفحه این ابزار استفاده کنید.

اجرا در حالت تمام صفحه

این ابزار را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید