حمایت مالی از پلتی

وب سایت پلتفرم بوی ماهانه بودجه ای را برای تکمیل پروژه و احداث بخش های جدید وب سایت در نظر می گیرد که اگر این بودجه را بر تعداد پروژه های جدید و قدیم تقسیم کنیم مقدار اندکی به هر کدام خواهد رسید . لذا برای کمک به برنامه نویسان و سرعت در اجرایی کردن کارها و همچنین انگیزه و روحیه گرفتن بچه های این تیم هر چقدر که تمایل دارید ، می توانید از طریق فرم زیر از ما حمایت مالی کنید . مطمئن باشید ما قدر دان زحمات و لطف شما عزیزان خواهیم بود .    تومان